Náš tím

Prezident SACHM

Telefón: 0903 430 575

E-mail: helena@svet-maciek.sk

Viceprezident SACHM

Telefón: 0903 455 499

E-mail: zdenko.sigmund@mail.t-com.sk

       Sekretár SACHM

       Telefón: 0903 506 606

         E-mail: 7laurenta@gmail.com

Kontrolór SACHM

Telefón: 907 139 057

E-mail: Laci.kovi1@gmail.com

Kontakt

OZ SACHM - Slovenská asociácia chovateľov mačiek Zálesie 0903 430 575 helena@svet-maciek.sk